Pricing

Currency

14 days free trial!

Basic

$4

/mo

$48

/yBilled yearly
10 Dynamic QR codes
10 PDF hosting
1 MB PDF size limit
Unlimited scans

Professional

$7

/mo

$84

/yBilled yearly
30 Dynamic QR codes
30 PDF hosting
20 MB PDF size limit
Unlimited scans

Business

$23

/mo

$276

/yBilled yearly
150 Dynamic QR codes
150 PDF hosting
100 MB PDF size limit
Unlimited scans

All prices exclude VAT

© 2022 - CreateYourQrBased in Mars P.S.A., al. Jana Pawła II 27, 00-867 WarszawaNIP: 527-301-76-40, KRS: 0000990249, REGON: 52301543600000, Kapitał zakładowy: 1000 PLNSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS‘QR Code’ is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED